FARMY FOTOWOLTAICZNE  

Przebieg procesu inwestycyjnego, procesu budowy, analiza modeli biznesowych oraz finansowania.

 • Szczegóły szkolenia tel. 500 606 244

  Szkolenie dla inwestorów w zakresie farm fotowoltaicznych dla osób prywatnych oraz firm. 

  Uczestnicy szkolenia poznają proces inwestycyjny, regulacje prawne, modele biznesowe oraz systemy wsparcia instalacji PV i sposoby finansowania w zakresie farm fotowoltaicznych.  

   

  Termin szkolenia: 19 października 2021 r.

  Czas trwania: 9:00-15:00

  Szkolenie odbędzie się  formie zdalnej.

  Koszt szkolenia: 800 zł netto

   

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Uwarunkowania prawne budowy instalacji fotowoltaicznych

  • Perspektywy rozwoju, aktualna polityka i zakres prawodawstwa w zakresie instalacji farm fotowoltaicznych w Polsce.
  • Krajowe regulacje prawne i zmiany przepisów w zakresie rozwoju fotowoltaiki i inwestowania w odnawialne źródła energii.

  2. Rodzaje inwestycji fotowoltaicznych

  • Projekty off-site- opis, charakterystyka
  • Projekty on-site – opis, charakterystyka
  • Uregulowania prawne i regulacyjne 

  3. Przebieg procesu inwestycyjnego w farmy fotowoltaiczne.

  • Źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych (preferencyjne kredyty, leasing).
  • Niezbędne decyzje i czas trwania ich uzyskania (decyzja lokalizacyjna, zabezpieczenie praw do gruntu, decyzja środowiskowa, warunki zabudowy).
  • Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci (operatorzy sieci, procedury, czas trwania, opłaty za przyłączenie).
  • Pozwolenie na budowę (właściwe organy, procedury, czas trwania, niezbędne dokumenty w tym projekt budowalny, uzgodnienia z innymi organami i podmiotami).
  • Budowa i uruchomienie instalacji PV

  4. Przebieg procesu budowy farm fotowoltaicznych 

  • Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy farmy fotowoltaicznej.
  • Analiza inwestycyjna i symulacje stopy zwrotu z farm fotowoltaicznych

  5. Instalacje fotowoltaiczne na rynku energii elektrycznej

  • Model biznesowy sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych (rodzaje niezbędnych umów, sposób sprzedaży, poziom kosztów i przychodów).
  • Mechanizmy wsparcia producentów energii PV w zależności od ich statusu (producent, prosument indywidualny i biznesowy).
  • Instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia oraz szczególne wymogi w tym zakresie
  • Ceny referencyjne, szanse i ryzyka fotowoltaiki (w tym zmiany w zakresie spółdzielni/klastrów PV).

  6. Koncesje na wytwarzanie energii oraz kontraktowanie dostaw energii.

  • Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w myśl ustawy-Prawo energetyczne (kiedy, kto musi o nią wystąpić, właściwy organ, procedury, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, kary za brak koncesji).
  • Kontraktowanie dostaw energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o Corporate PPA.

  7. Pozyskiwanie gruntów pod farmy. 

   

  Uczestnicy szkolenia otrzymają imienny certyfikat.

  Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej. 

  Cena szkolenia: 800 zł netto + 23%VAT (obejmuje materiały szkoleniowe)

  Link do zapisu na szkolenie: https://app.evenea.pl/event/farmyfotowoltaiczne19-10-2021/

  --------------------------------------------------------------------

  Porozmawiajmy o szczegółach szkolenia:

  Kinga Danek:

  tel. 533 593 228

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Anna Zaremba

  tel. 500 606 244

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

  * Organizator zastrzega możliwość przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku małej ilości zgłoszeń na szkolenie.

   


Copyright © SZKOLENIA OZE, Wszelkie prawa zastrzeżone