Trenerzy

 • Piotr Faltus

  Wieloletni akredytowany wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych, doradca w zakresie konfiguracji instalacji fotowoltaicznych, projektant instalacji fotowoltaicznych.

  Od początku kariery zawodowej związany z nośnikami  i wytwarzaniem energii.
  W latach 1987 - 1999 sztygar, sztygar zmianowy, kierownik oddziału, starszy inspektor ds. rozwoju zakładu górniczego KWK Czeczott.  W zakresie obowiązków między innymi nadzór: nad zabudową i eksploatacją górniczych urządzeń elektrycznych, zasilających  i przesyłowych w ruchu kopalni przez okres 6 lat.

  Od roku 1999r zatrudniony w Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli, w tym od 2010-2012 z-ca Dyrektora ds. techniczno-organizacyjnych. W zakresie obowiązków nadzór nad eksploatacją urządzeń elektrycznych i  informatycznych w tym sieci elektrycznych i teletechnicznych w zarządzanym obiekcie.

  Od roku 2004 autor i realizator (trener) wielu szkoleniowych projektów unijnych skierowanych dla pracowników przedsiębiorstw finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Trener i doradca w zakresie wdrażania nowych technologii i pozyskiwania środków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

  Od 2010 roku Prezes Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego, specjalista ds. energii odnawialnej, od roku 2011 do nadal nadzór, eksploatacja i konserwacja autonomicznego sytemu instalacji fotowoltaicznej zasilania awaryjnego.  Autor programów i materiałów szkoleniowych oraz nadzór nad realizacją merytoryczna szkoleń w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii  - „Akademia poszanowania energii” – szkolenia dla samorządów, „Śląskie energią słynie” – szkolenia dla elektryków instalatorów fotowoltaiki , „Śląskie! – w stronę Słońca” – szkolenia dla instalatorów OZE. Koordynator projektu „Śląskie energią słynie”.

  W latach 2013 – 2014 specjalista ds. zajęć praktycznych na szkoleniach dla instalatorów odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki w projekcie „Śląskie! – stronę Słońca” w centrum Przedsiębiorczości S.A.  W zakresie obowiązków – zabudowa i demontaż szkoleniowych instlacji fotowoltaicznych, utrzymywanie i konserwacja instalacji fotowoltaicznej.

  Od roku 2014 projektowanie i wykonawstwo mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid.

  Od roku 2014 szkoleniowiec wykładowca oraz szkoleniowiec zajęć praktycznych w Firmie KGI FOXKRAK,  zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznych i podłączenia do sieci.

  Od roku 2014 konsultant wymagań dotyczących podłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid do sieci energetycznej TAURON S.A., Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A.

  Wykształcenie:

  Technik elektronik - Technikum Chemiczne w Oświęcimiu,
  mgr inż. górnik, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  Studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach – marketing i zarządzanie.
  Studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie - europeistyka.

  2014 r. Świadectwo Kwalifikacyjne G-1/378/E-080 /14 uprawniające do  zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji, w zakresie obsługi, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną  w tym zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW/400V.

  Certyfikat instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych (OZE-E/09/000039/15).

   

 • Marcin Niemiec

  Przedsiębiorca, od 1991 roku prowadzi firmę usługową w branży fotowoltaicznej oraz elektrycznej.

  Wieloletni wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych, praktyk - instalator systemów fotowoltaicznych.

  Z zawodu technik elektryk, specjalność elektroenergetyka.

  Od 1966 roku ciągle kształcący się w temacie odnawialnych źródeł energii.
  Ukończył edukację w zakresie:

  Monter, instalator systemów fotowoltaicznych,

  Systemy pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej,

  Pracownik ogólnobudowlany dla kadry kierowniczej,

  Szkolenie dla właścicieli i pracodawców wykonujących zadania montera instalacji sanitarnej i gazowej,

  Mistrz budowlany w zakresie BHP instalacji elektrycznej i gazowej,

  Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracowników używających elektronarzędzi,

  Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

  Ochrona przeciwpożarowa.

 • Szymon Zaremba

  Przedsiębiorca prowadzący firmę handlowo – usługową w branży odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika i pompy ciepła), wieloletni wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych, praktyk - instalator systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, autor konstrukcji pod systemy fotowoltaiczne.

Copyright © SZKOLENIA OZE, Wszelkie prawa zastrzeżone