Superwizja sprzedażowa

Cześć Dziewczyny!

Zapraszamy Was na bezpłatny udział w warsztatach w ramach projektu:

Grupowa SUPERWIZJA SPRZEDAŻOWA – profesjonalne wsparcie rozwoju handlowca 

 

Co to jest grupowa Superwizja Sprzedażowa? 

To spotkanie z trenerem lub coachem, który ma praktyczne doświadczenie sprzedażowe, polegające na omawianiu różnych przypadków, wyzwań, sytuacji problemowych oraz codziennych zdarzeń w procesie sprzedażowym, co do których uczestnik ma pytania, wątpliwości lub rozmaite przemyślenia. 

Celem spotkania jest kształcenie i rozwijanie kompetencji (wiedza + umiejętności + postawa) handlowych, komunikacyjnych i innych, które mogą być użyteczne w pracy handlowca. Najważniejszą korzyścią z uczestniczenia w superwizji sprzedażowej jest niewątpliwie możliwość rozwiązywania swoich bieżących trudności, otrzymanie informacji zwrotnej dotyczącej relacji z klientem oraz czerpanie z doświadczenia innych współuczestników.

 

Każda z uczestniczek będzie miała możliwość popracowania nad własnym warsztatem sprzedażowym, jakością i efektywnością wykorzystywania narzędzi i metod sprzedażowych, własnymi barierami, przekonaniami, wartościami, zinwentaryzuje swoje zasoby oraz określi wizję samej siebie w procesie sprzedaży.

Zapraszamy Was na 3 spotkania, w środy: 17.03, 24.03 i 31.03 w godzinach 19:00-21:30

W związku z tym, że mamy tylko 20 miejsc, to warunkiem uczestnictwa w Superwizji Sprzedażowej jest wysłanie do nas listu motywacyjnego, w którym napiszecie:

 1. Dlaczego chcesz uczestniczyć w tych spotkaniach?
 2. Co dadzą Ci takie spotkania? (efekty)
 3. Dlaczego to Ty powinnaś wziąć w nich udział, a nie ktoś inny?

Warunki uczestnictwa są dostępne pod tym linkiem: http://bit.ly/3e7ypL5

 

Więcej o Superwizji Sprzedażowej:

 Superwizja dzieli się na trzy rodzaje:

 • normatywna
 • rozwojowa
 • problemowa

Normatywna dotyczy technicznych aspektów sprzedaży, nowych umiejętności, wiedzy, kompetencji. Superwizor wraz z uczestnikami może na przykład analizować wybrany case z klientem lub nagraną rozmowę handlową. Uczestnik superwizji otrzymuje informację zwrotną od innych uczestników oraz superwizora, a jednocześnie sam wyciąga wnioski otrzymując od innych uczestników pytania, które mają za zadanie pogłębić ich wiedzę na temat tej danej sytuacji.

W superwizji rozwojowej najważniejszym aspektem jest wsparcie w poszukiwaniu własnej drogi, sprzedażowej ścieżki, wartości, z którymi uczestnikowi jest po drodze. Uczestnik superwizji odkrywa swoje zasoby oraz obszary do dalszego rozwoju poprzez odpowiedzi na pytania zadawane przez innych uczestników oraz superwizora, ma także możliwość skorzystania z podpowiedzi dotyczącej ścieżek dalszego rozwoju np. jaki test zrobić oraz gdzie poszukiwać możliwości na ten rozwój.

Superwizja problemowa polega na tym, że tematem spotkania staje się konkretne wyzwanie. Dokonuje się tutaj analizy trudnych przypadków, z którymi zetknął się uczestnik w swojej pracy i ciężko mu samemu sobie z nimi poradzić. Superwizor wraz z innymi uczestnikami pomagają zrozumieć, co trudnego jest w tych sytuacjach, gdzie umiejscowione jest źródło tego wyzwania, jakie przekonania, nawyki i wartości uczestnika wpływają na np. relacje z klientami.

 

Regulamin Superwizji sprzedażowej

 

 1. Organizatorem superwizji sprzedażowej jest Anna Zaremba, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Szkolenia OZE Anna Zaremba, z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 12, 32-608 Osiek, biuro: ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim.

 

Opis wydarzenia

 1. Superwizja sprzedażowa to spotkanie z trenerem/coachem, który ma praktyczne doświadczenie sprzedażowe, polegające na omawianiu różnych przypadków, wyzwań, sytuacji problemowych oraz codziennych zdarzeń w procesie sprzedażowym, co do których uczestnik ma pytania, wątpliwości lub rozmaite przemyślenia. 
 2. Celem spotkania jest kształcenie i rozwijanie kompetencji (wiedza + umiejętności + postawa) handlowych, komunikacyjnych i innych, które mogą być użyteczne w pracy handlowca. Najważniejszą korzyścią z uczestniczenia w superwizji sprzedażowej jest niewątpliwie możliwość rozwiązywania swoich bieżących trudności, otrzymanie informacji zwrotnej dotyczącej relacji z klientem oraz czerpanie z doświadczenia innych współuczestników.
 3. Każda z uczestniczek będzie miała możliwość popracowania nad własnym warsztatem sprzedażowym, jakością i efektywnością wykorzystywania narzędzi i metod sprzedażowych, własnymi barierami, przekonaniami, wartościami, zinwentaryzuje swoje zasoby oraz określi wizję samej siebie w procesie sprzedaży.
 4.  Superwizja dzieli się na trzy rodzaje:
 • normatywną
 • rozwojową
 • problemową
 1. Superwizja Normatywna dotyczy technicznych aspektów sprzedaży, nowych umiejętności, wiedzy, kompetencji. Superwizor wraz z uczestnikami może na przykład analizować wybrany case z klientem lub nagraną rozmowę handlową. Uczestnik superwizji otrzymuje informację zwrotną od innych uczestników oraz superwizora, a jednocześnie sam wyciąga wnioski otrzymując od innych uczestników pytania, które mają za zadanie pogłębić ich wiedzę na temat tej danej sytuacji.
 2. W superwizji rozwojowej najważniejszym aspektem jest wsparcie w poszukiwaniu własnej drogi, sprzedażowej ścieżki, wartości, z którymi uczestnikowi jest po drodze. Uczestnik superwizji odkrywa swoje zasoby oraz obszary do dalszego rozwoju poprzez odpowiedzi na pytania zadawane przez innych uczestników oraz superwizora, ma także możliwość skorzystania z podpowiedzi dotyczącej ścieżek dalszego rozwoju np. jaki test zrobić oraz gdzie poszukiwać możliwości na ten rozwój.
 3. Superwizja problemowa polega na tym, że tematem spotkania staje się konkretne wyzwanie. Dokonuje się tutaj analizy trudnych przypadków, z którymi zetknął się uczestnik w swojej pracy i ciężko mu samemu sobie z nimi poradzić. Superwizor wraz z innymi uczestnikami pomagają zrozumieć, co trudnego jest w tych sytuacjach, gdzie umiejscowione jest źródło tego wyzwania, jakie przekonania, nawyki i wartości uczestnika wpływają na np. relacje z klientami.

Terminy warsztatów

 1. Warsztaty będą odbywać się w następujących terminach: 17.03.2021 r., 24.03.2021 r.  i 31.03.2021 r. w godzinach 19:00-21:30. Przy czym organizator zastrzega sobie zmianę terminów warsztatów w wyjątkowych sytuacjach. W przypadku zmiany terminu warsztatów, uczestniczki zostaną poinformowane o nowych terminach.

 

Warunki uczestnictwa

 1. Organizator przewiduje 20 miejsc w ramach projektu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Superwizji Sprzedażowej jest wysłanie listu motywacyjnego, w którym napiszesz:
 • Dlaczego chcesz uczestniczyć w tych spotkaniach?
 • Co dadzą Ci takie spotkania? (efekty)
 • Dlaczego to Ty powinnaś wziąć w nich udział, a nie ktoś inny?
 1. Do projektu zostaną zakwalifikowane kobiety, które wg organizatora najbardziej potrzebują wsparcia w ramach warsztatów Superwizja sprzedażowa, a co za tym idzie najlepiej uzasadnią swoje uczestnictwo w projekcie.
 2. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem linku: 
 3. Uczestniczkami warsztatów mogą być tylko kobiety będące członkami grupy Fotowoltaika Kobiecym Okiem. W zgłoszeniu należy napisać pod jakim imieniem i nazwiskiem lub nickiem uczestniczka jest członkiem grupy.
 4. Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa w warsztatach jest uczestnictwo w min. 2 spotkaniach.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Wysyłając formularz zgłoszenia uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji udziału w warsztatach Superwizja sprzedażowa, zgodnie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 2. Administratorem danych osobowych jest organizator: Szkolenia OZE Anna Zaremba, z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 12, 32-608 Osiek, NIP: 6381619046, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dane będą przetwarzane będą w celu realizacji warsztatów Superwizja sprzedażowa oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów). Podanie danych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Pobierz regulamin


Copyright © SZKOLENIA OZE, Wszelkie prawa zastrzeżone