Szkolenie fotowoltaiczne dla handlowców - Szczegóły

Skuteczna sprzedaż systemów fotowoltaicznych to szkolenie skupione na doskonaleniu technik sprzedaży i podnoszeniu wyników. Uczestnicy po tym szkoleniu będą doskonale zorientowani jak uporządkować proces sprzedaży, aby był jak najbardziej efektywny.

Szkolenie fotowoltaiczne prowadzone jest w trybie ONLINE.*

Oferujemy:

 • 2-dniowe kompleksowe szkolenie fotowoltaiczne ze sprzedaży dla handlowców – 1300 zł netto + 23%VAT

Szkolenie fotowoltaiczne - Terminy i ramowy program

Szkolenie w zakresie teorii i praktyki:*

już niebawem

W godzinach: 9:00 – 16:00

Miejsce: 32-600 Oświecim, ul. Gospodarcza 24.


 

Szkolenie fotowoltaiczne ze sprzedaży – DZIEŃ I

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY

 • 3 najważniejsze potrzeby klientów w procesie sprzedaży
 • 9 poziomów świadomości klientów w branży fotowoltaicznej
 • Jak kupuje mózg? – 3 mózgi i ich rola w procesie podejmowania decyzji.
 • Rodzaje sprzedaży, a jej efektywność

STRATEGIE SPRZEDAŻY W BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ

 • 5 strategii zdobywania klientów w branży fotowoltaicznej (D2D, polecenia, kupione i własne leady, kontakty z innej branży)
 • Sposoby pozyskiwania klientów przez polecenia

UMAWIANIE SPOTKAŃ W BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ

 • Jak zacząć rozmowę z klientem?
 • 6 niezbędnych elementów w umawianiu spotkań przez telefon
 • Zwroty, które podniosą Twoją skuteczność.
 • Jak zamykać rozmowę, kiedy klient się zgodzi, a jak wtedy, kiedy się nie zgodzi na spotkanie?
 • Odwołane spotkanie – co robić, kiedy klient się wycofuje?

ROZMOWA HANDLOWA

 • Wstęp do rozmowy (zimne telefony/kontraktowanie w sprzedaży)
 • Diagnoza potrzeb (rodzaje i kategorie pytań).
 • Różnica w pytaniach o klienta i pytaniach do audytu.
 • Komunikowanie korzyści w odniesieniu do klienta
 • Rozbroić obiekcje – czyli jak radzić sobie z obiekcjami i odmową w procesie sprzedaży, szczególnie w przypadku „konkursu ofert”
 • Zamykanie sprzedaży – rozpoznanie sygnałów do zamknięcia i wezwanie do działania

WARTOŚĆ W SPRZEDAŻY I OBRONA CENY

 • Praca z wartością – jak policzyć klientowi wartość z zainstalowania fotowoltaiki? 3 warianty, które mogą się wydarzyć.
 • Obrona ceny – kilkanaście sposobów komunikowania ceny instalacji
Szkolenie fotowoltaiczne ze sprzedaży – DZIEŃ II

KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY

 • Techniki aktywnego słuchania: parafraza, klaryfikacja i odzwierciedlenie
 • Znaczenie słów w rozmowie handlowej
 • Style komunikacji – czyli jak się dogadać z różnymi klientami?

ZARZĄDZANIE LEJKIEM SPRZEDAŻY

 • Prospecting – czyli proces pozyskiwania klientów
 • Budowa lejka sprzedaży – czyli przez jakie etapy przechodzi klient zanim kupi?
 • Znajomość swoich liczb – praca na konkretnych wartościach
 • Uszczelnianie lejka sprzedaży
 • Strategie podnoszenia wyników

STRATEGIA FUNKCJONOWANIA NA KONKURENCYJNYM RYNKU

 • Strategia sprzedaży przy wysokiej konkurencyjności
 • 4 elementy tworzenia bezkonkurencyjnej oferty

ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY

 • Metody wywierania wpływu – co działa, a co już nie działa w sprzedaży.
 • Przerzucanie odpowiedzialności za rozmowę na klienta,
 • Odwracanie procesu sprzedażowego na taki, w którym klient kupuje, a nie my sprzedajemy.

SESJA ACTION LEARNING

 • Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem nowych umiejętności
 • Pytania i odpowiedzi – sesja Action Learning z ekspertem
 • Rozwiązywanie indywidualnych problemów sprzedażowych

* Organizator zastrzega możliwość przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku małej ilości zgłoszeń na szkolenie.

Szkolenie w zakresie teorii i praktyki:

Termin szkolenia: 
już niebawem

Cena:
1300 zł netto + 23%VAT


 Pobierz katalog szkolenia [PDF]


Zamów szkolenie
Rozłóż na raty

Nasze szkolenia prowadzą najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach!

Grono praktyków z wieloletnim
doświadczeniem

Anna Faltus

Właścicielka firmy Szkolenia OZE, która zajmuje się realizacją specjalistycznych szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych zarówno dla instalatorów jak i przedstawicieli handlowych, a także szkoleń biznesowych w obszarze branży fotowoltaicznej. Autorka kursów dedykowanych branży OZE. 

Współpracuje z szerokim gronem ekspertów z branży fotowoltaicznej oraz elektrycznej, skupia się na rzetelnym i merytorycznym przekazaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Pomysłodawczyni i organizatorka międzynarodowej konferencji połączonej z targami wystawienniczymi ONLINE PV Conference&Expo skierowanej do branży fotowoltaicznej.

Swoją działalność realizuje w ramach marki Szkolenia OZE oraz fanpage’a Portal OZE, a także grupy na Facebooku skierowanej do kobiet Fotowoltaika Kobiecym Okiem.

Od 2008 roku związana z tematyką funduszy unijnych. Doradca w zakresie przedsiębiorczości oraz opracowania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej i biznes planów.

Marcin Niemiec

Przedsiębiorca, od 1991 roku prowadzi firmę usługową w branży fotowoltaicznej oraz elektrycznej. Wieloletni wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych, praktyk – instalator systemów fotowoltaicznych. Z zawodu technik elektryk, specjalność elektroenergetyka.

Od 1966 roku ciągle kształcący się w temacie odnawialnych źródeł energii. Ukończył edukację w zakresie:

– Monter, instalator systemów fotowoltaicznych,
– Systemy pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej,
– Pracownik ogólnobudowlany dla kadry kierowniczej,
– Szkolenie dla właścicieli i pracodawców wykonujących zadania montera instalacji sanitarnej i gazowej,
– Mistrz budowlany w zakresie BHP instalacji elektrycznej i gazowej,
– Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracowników używających elektronarzędzi,
– Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
– Ochrona przeciwpożarowa.

Natalia Matlak

Działa na rynku usług prawniczych od 2012 r. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Akademii Krakowskiej im. A. F. Modrzewskiego na kierunku prawo, broniąc pracę magisterską z prawa gospodarczego pt. „ Nieważność uchwał spółki z o.o.”

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz seminarium “Własność intelektualna jako narzędzie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw” w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czerwcu 2017 r. ukończyła kurs w Szkole Prawa zdobywając tytuł Mediatora oraz uprawnienia do prowadzenia mediacji. Od 2018 roku wpisana na listę adwokatów Naczelnej Rady Adwokackiej jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku – Białej wykonuje zawód adwokata.

Od 2018 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką Matlak z siedzibą w Oświęcimiu, należącą do grupy ADDMW Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Bielsku – Białej.

Specjalizuje się w branży odnawialnych źródeł energii, prowadzi szkolenia w zakresie aspektów prawnych dla przedstawicieli handlowych z branży fotowoltaicznej oraz dla firm planujących poszerzyć swoją działalność o sprzedaż fotowoltaiki.

Piotr Faltus

Wieloletni akredytowany wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych dla instalatorów fotowoltaiki oraz przedstawicieli handlowych.

Doradca w zakresie konfiguracji instalacji fotowoltaicznych, projektant instalacji fotowoltaicznych. 

Konsultant wymagań dotyczących podłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid do sieci energetycznej TAURON S.A., Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A.

Współpracował z Laboratorium fotowoltaicznym w Kozach, przy Polskiej Akademii Nauk – Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w Krakowie w zakresie opracowania prototypu miernika energii promieniowania słonecznego opartego o ogniwa fotowoltaiczne.

Od początku kariery zawodowej związany z nośnikami i wytwarzaniem energii.

Od 2010 roku Prezes Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego, specjalista ds. energii odnawialnej, od roku 2011 do nadal nadzór, eksploatacja i konserwacja autonomicznego systemu instalacji fotowoltaicznej zasilania awaryjnego.

Autor programów i materiałów szkoleniowych oraz nadzór nad realizacją merytoryczna szkoleń w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – „Akademia poszanowania energii” – szkolenia dla samorządów, „Śląskie energią słynie” – szkolenia dla elektryków instalatorów fotowoltaiki , „Śląskie! – w stronę Słońca” – szkolenia dla instalatorów OZE. Koordynator projektu „Śląskie energią słynie”.

Autor i realizator wielu szkoleniowych projektów unijnych skierowanych dla pracowników przedsiębiorstw finansowanych z EFS. Trener i doradca w zakresie wdrażania nowych technologii i pozyskiwania środków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie z tytułem mgr inż., a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie. Posiada świadectwo Kwalifikacyjne G-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru, w zakresie obsługi, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w tym zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW i do 1kV oraz Certyfikat instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Dawid Kłosek

Praktyk – instalator i serwisant systemów fotowoltaicznych, a także handlowiec oraz audytor instalacji. Zajmuje się w szczególności projektowaniem i wykonawstwem mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid.

Wykładowca szkoleń praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych dla instalatorów i przedstawicieli handlowych.

Właściciel firmy w branży fotowoltaicznej oraz elektrycznej.

Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne G-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoru, w zakresie obsługi, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w tym zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW i do 1 kV.

Jego pasją są nowości z rynku odnawialnych źródeł energii, nowości technologiczne w zakresie inwerterów, modułów, konfiguracja inwerterów oraz  programowanie i montaż osprzętu urządzeń inteligentnych budynków.

Martyna Cichowicz

Z wykształcenia psycholog biznesu, coach i mentor. Wieloletni praktyk sprzedaży.

14 letnie doświadczenie jako handlowiec i menedżer sprzedaży zdobywała głównie w branżach medycznej i szkoleniowej. Sprzedając produkty medyczne miała kontakt zarówno z sieciami aptek jak i prywatnymi właścicielami. Reprezentując hurtownie farmaceutyczną przez lata pracowała nad relacjami z klientami, negocjując umowy, dobierając najlepsze rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów.

Od ponad 4 lat uczy tego innych, prowadząc szkolenia dla handlowców, managerów oraz otwarte szkolenia rozwojowe. Pracuje zarówno z przedsiębiorstwami jak i osobami indywidualnymi.

Obecnie szkoli liderów oraz handlowców, głównie działów call center, retail oraz door to door, przede wszystkim w branży telekomunikacyjnej edukacyjnej i fotowoltaicznej. Tematyka prowadzonych szkoleń to m. in. sprzedaż, zarządzanie, rozwój osobistych kompetencji miękkich.  Jest specjalistką w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań biznesowych i rozwojowych dla uczestników szkoleń.

Paweł Prencel

Absolwent Politechniki Ślaskiej na kierunku Energetyka, ukończył również liczne szkolenia z zakresu ekonomii, inżynierii finansowej oraz zarządzania projektami. Od początku kariery zawodowej związany z Energetyką, po wielu lata pracy spółkach tj. Elbud, Energopomiar czy Tauron przeszedł na zieloną stronę mocy gdzie zarządza kilkunastoosobowym zespołem i projektami OZE w firmie REVON Energy. Firma specjalizuje się projektowaniu i wykonywaniu farm fotowoltaicznych w całej Polsce.

Porozmawiajmy o szczegółach szkolenia:

 

Monika Perek:

tel. 533 593 228

e-mail: monika.perek@szkoleniaoze.com.pl

 

Anna Faltus

tel. 500 606 244

e-mail: szkolenia@szkoleniaoze.com.pl