Szkolenie z farm fotowoltaicznych — szczegóły

Przebieg procesu inwestycyjnego, procesu budowy, analiza modeli biznesowych oraz finansowania.

Szkolenie z farm fotowoltaicznych dla inwestorów. Dla osób prywatnych oraz firm.

Uczestnicy szkolenia poznają proces inwestycyjny, regulacje prawne, modele biznesowe oraz systemy wsparcia instalacji PV i sposoby finansowania w zakresie farm fotowoltaicznych.

W sprawie terminu prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@szkoleniaoze.com.pl

Szkolenie z farm fotowoltaicznych — terminy i ramowy program

 


1. Uwarunkowania prawne budowy instalacji fotowoltaicznych

Perspektywy rozwoju, aktualna polityka i zakres prawodawstwa w zakresie instalacji farm fotowoltaicznych w Polsce.
Krajowe regulacje prawne i zmiany przepisów w zakresie rozwoju fotowoltaiki i inwestowania w odnawialne źródła energii.

2. Rodzaje inwestycji fotowoltaicznych

Projekty off-site- opis, charakterystyka
Projekty on-site – opis, charakterystyka
Uregulowania prawne i regulacyjne

3. Przebieg procesu inwestycyjnego w farmy fotowoltaiczne.

Źródła finansowania inwestycji fotowoltaicznych (preferencyjne kredyty, leasing).
Niezbędne decyzje i czas trwania ich uzyskania (decyzja lokalizacyjna, zabezpieczenie praw do gruntu, decyzja środowiskowa, warunki zabudowy).
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy o przyłączenie do sieci (operatorzy sieci, procedury, czas trwania, opłaty za przyłączenie).
Pozwolenie na budowę (właściwe organy, procedury, czas trwania, niezbędne dokumenty w tym projekt budowalny, uzgodnienia z innymi organami i podmiotami).
Budowa i uruchomienie instalacji PV

4. Przebieg procesu budowy farm fotowoltaicznych

Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy farmy fotowoltaicznej.
Analiza inwestycyjna i symulacje stopy zwrotu z farm fotowoltaicznych

5. Instalacje fotowoltaiczne na rynku energii elektrycznej

Model biznesowy sprzedaży energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych (rodzaje niezbędnych umów, sposób sprzedaży, poziom kosztów i przychodów).
Mechanizmy wsparcia producentów energii PV w zależności od ich statusu (producent, prosument indywidualny i biznesowy).
Instalacje fotowoltaiczne w aukcyjnym systemie wsparcia oraz szczególne wymogi w tym zakresie
Ceny referencyjne, szanse i ryzyka fotowoltaiki (w tym zmiany w zakresie spółdzielni/klastrów PV).

6. Koncesje na wytwarzanie energii oraz kontraktowanie dostaw energii.

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w myśl ustawy-Prawo energetyczne (kiedy, kto musi o nią wystąpić, właściwy organ, procedury, czas trwania, niezbędne dokumenty, opłaty, kary za brak koncesji).
Kontraktowanie dostaw energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o Corporate PPA.

7. Pozyskiwanie gruntów pod farmy.

* Organizator zastrzega możliwość przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku małej ilości zgłoszeń na szkolenie.

Szkolenie online

termin: październik 2023 r.


Zamów szkolenie
Rozłóż na raty

Szkolenie z fotowoltaiki prowadzi specjalista w zakresie farm.

Paweł Prencel

Absolwent Politechniki Ślaskiej na kierunku Energetyka, ukończył również liczne szkolenia z zakresu ekonomii, inżynierii finansowej oraz zarządzania projektami. Od początku kariery zawodowej związany z Energetyką, po wielu lata pracy spółkach tj. Elbud, Energopomiar czy Tauron przeszedł na zieloną stronę mocy gdzie zarządza kilkunastoosobowym zespołem i projektami OZE w firmie REVON Energy. Firma specjalizuje się projektowaniu i wykonywaniu farm fotowoltaicznych w całej Polsce.

Paweł Prencel

Trener - ekspert ds. projektów OZE

Porozmawiajmy o szczegółach szkolenia:

 

Monika Perek:

tel. 533 593 228

e-mail: monika.perek@szkoleniaoze.com.pl

 

Anna Faltus

tel. 500 606 244

e-mail: szkolenia@szkoleniaoze.com.pl