Szczegóły szkolenia

Jako jedyna firma w Polsce realizujemy szkolenia dla przedstawicieli handlowych oraz sprzedawców fotowoltaiki w oparciu o autorski program, który łączy przygotowanie techniczne w zakresie systemów fotowoltaicznych, ofertowania klientów, projektowania instalacji oraz sporządzania ankiet technicznych w miejscu realizacji inwestycji, z aspektami prawnymi dotyczącymi sporządzania umów z klientem, kwestii gwarancyjnych, RODO itd. oraz z modułem dotyczącym skutecznej sprzedaży instalacji w branży fotowoltaicznej. Szkolenie prowadzi 5 trenerów, specjalistów w danej dziedzinie, aby jak najefektywniej wdrożyć handlowców oraz osoby zajmujące się sprzedażą w branżę.

Szkolenia odbywają się w trybie STACJONARNYM.

Oferujemy:

 • 3-dniowe kompleksowe szkolenia dla handlowców – już niebawem

Terminy i ramowy program

Szkolenie w zakresie teorii i praktyki:*

już niebawem

W godzinach: 9:00 -18:00

Miejsce: 32-600 Oświecim, ul. Gospodarcza 24.


 

I dzień moduł teoretyczny

WPROWADZENIE DO FOTOWOLTAIKI

 • Zasoby energii słonecznej, obliczanie uzysków energetycznych z instalacji fotowoltaicznej.
 • Wpływ kąta pochylenia i azymutu modułów na uzyski energetyczne instalacji fotowoltaicznych.
 • Rzeczywiste uzyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

OGNIWA I MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

 • Rodzaje ogniw fotowoltaicznych stosowane w typowych instalacjach.
 • Budowa i parametry techniczne modułów.
 • Wpływ zacienienia na wydajność modułów, zastosowanie optymalizatorów i mikroinwerterów.
 • Producenci modułów PV.

INWERTERY STRINGOWE ON-GRID

 • Podział inwerterów, budowa, zastosowania, parametry techniczne.
 • Technologia Solar Edge.
 • Producenci inwerterów on-grid.

PLANOWANIE WIELKOŚCI MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

 • Zasady rozliczania energii elektrycznej dla prosumentów w mikroinstalacjach. Liczenie efektywności ekonomicznej mikroinstalacji fotowoltaicznych.
 • Szybkie metody wyliczania potrzebnej mocy instalacji fotowoltaicznych dla inwestorów prywatnych i podmiotów gospodarczych.
 • Dobór elementów instalacji fotowoltaicznej do lokalnych uwarunkowań. Przykładowe konfiguracje systemów fotowoltaicznych.

ZGŁASZANIE MIKROINSTALACJI DO ZAKŁADÓW ENERGETYCZNYCH

 • Niezbędne informacje do zgłaszania mikro instalacji do zakładów energetycznych.
 • Ankieta techniczna dla wykonawcy instalacji.
 • Kompletacja informacji przez handlowca.
II dzień moduł praktyczny

9:00 – 16:00 – ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDYTU I WYKONANIE PROJEKTÓW INSTALACJI

 • Prezentacja wykonania projektu przez trenera w programie Solar Edge Designer/SMA Designer – rozmieszczenie modułów na budynku z dachem płaskim, skośnym i na gruncie z uwzględnieniem doboru poszczególnych komponentów (haki, śruby, profile, korki, klemy, elementy do uziemienia, obliczanie długości kabla, uzbrojenie elektryczne, dobór zabezpieczeń ppoż, ilość złączek MC4).
 • Wykonanie przez uczestników projektów instalacji na wybranych przez siebie budynkach dostępnych w google maps w Solar Edge Designer/SMA Designer. Ćwiczenia z rozmieszczania modułów na budynku z dachem płaskim/skośnym/na gruncie wraz z uwzględnieniem zadanych komponentów.

Przerwa 13:00 – 14:00

 • Weryfikacja profilu zużycia energii przez klienta na podstawie faktur z energetyki, plan wzrostu zużycia energii w kolejnych latach. Weryfikacja miejsc zabudowy modułów z uwzględnieniem zacienienia na dachu np. od komina, okien, itp., sprawdzenie zasięgu wi-fi w miejscu montażu inwertera, ustalenie tras poprowadzenia kabli, ustalenie rodzaju pokrycia dachówki, wymiarów dachówki, rodzaj pokrycia dachu płaskiego, uzgodnienia zabudowy modułów na gruncie. Uzgodnienia z klientem możliwości zabudowy instalacji na bazie inwerterów stringowych lub technologia Solar Edge. Informacja na temat przyłącza energetycznego, miejsca zabudowy licznika. Dokumentacja fotograficzna na miejscu.
 • Prezentacja wykonanych projektów przez uczestników.

16:00 – 18:00 – ZASADY MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Zabudowa modułów na konstrukcjach dachowych dla dachów skośnych z dachówką, blachodachówką, trapezem, na dachu płaskim (balast), konstrukcje na gruncie.

Wybór miejsca zabudowy inwertera oraz skrzynek z zabezpieczeniami instalacji.

Montaż i uruchamianie mikro instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci.

Monitoring systemów fotowoltaicznych, wymogi dostępu do sieci internetowej, sposoby komunikacji inwertera z Internetem.

III dzień moduł prawno-sprzedażowy

8:00-10:00 MODUŁ PRAWNY

 • Omówienie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej podpisanej z konsumentem oraz z przedsiębiorstwem lub innym podmiotem prawnym. Rola pełnomocnictwa przy podpisywaniu umów
 • Sporządzanie umów z klientem na podstawie przygotowanych ofert
 • RODO oraz umowa powierzenia danych osobowych
 • Rola Rzecznika praw konsumenta
 • Kiedy klient może wypowiedzieć umowę
 • Skutki podpisania umowy u klienta, w siedzibie firmy, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez telefon
 • Umowa pomiędzy handlowcem a Zleceniodawcą/Pracodawcą.

10:10-13:00 – MODUŁ SPRZEDAŻOWY

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY

 • 3 najważniejsze potrzeby klientów w procesie sprzedaży
 • 9 poziomów świadomości klientów w branży fotowoltaiczne
 • Jak kupuje mózg?
 • Rodzaje sprzedaży a jej efektywność

STRATEGIE SPRZEDAŻY W BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ

 • 5 strategii zdobywania klientów w branży fotowoltaicznej (D2D, polecenia, kupione leady, własne kontakty z innej branży)
 • Sposoby pozyskiwania klientów z polecenia

ZARZĄDZANIE LEJKIEM SPRZEDAŻY

 • Prospecting – czyli proces pozyskiwania klientów
 • Budowa lejka sprzedaży – czyli przez jakie etapy przechodzi klient zanim kupi
 • Znajomość swoich liczb – praca na konkretnych wartościach
 • Uszczelnianie lejka sprzedaży
 • Strategie podnoszenia wyników

Przerwa: 13:00-14:00

14:00-18:00 – KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY

 • Znaczenie słów w rozmowie handlowej
 • Style komunikacji – czyli jak się dogadać z różnymi klientami?

ROZMOWA HANDLOWA

 • Wstęp do rozmowy (zimne telefony/kontraktowanie w sprzedaży
 • Diagnoza potrzeb (rodzaje i kategorie pytań
 • Komunikowanie korzyści w odniesieniu do klient
 • Rozbroić obiekcje – czyli jak radzić sobie z obiekcjami i odmową w procesie sprzedaż
 • Obrona ceny – praca z budowaniem wartości produktów i usług
 • Zamykanie sprzedaży – rozpoznanie sygnałów do zamknięcia i wezwanie do działania

* Organizator zastrzega możliwość przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku małej ilości zgłoszeń na szkolenie.

Szkolenie w zakresie teorii i praktyki:

Termin szkolenia: 
Październik 2023 r.

Cena: 3100 zł netto.

Zapisy: tel. 500606244


  Pobierz katalog szkolenia [PDF]


Zamów szkolenie
Rozłóż na raty

Nasze szkolenia prowadzą najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach!

Grono praktyków z wieloletnim
doświadczeniem

Anna Faltus

Właścicielka firmy Szkolenia OZE, która zajmuje się realizacją specjalistycznych szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych zarówno dla instalatorów jak i przedstawicieli handlowych, a także szkoleń biznesowych w obszarze branży fotowoltaicznej. Autorka kursów dedykowanych branży OZE. 

Współpracuje z szerokim gronem ekspertów z branży fotowoltaicznej oraz elektrycznej, skupia się na rzetelnym i merytorycznym przekazaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Pomysłodawczyni i organizatorka międzynarodowej konferencji połączonej z targami wystawienniczymi ONLINE PV Conference&Expo skierowanej do branży fotowoltaicznej.

Swoją działalność realizuje w ramach marki Szkolenia OZE oraz fanpage’a Portal OZE, a także grupy na Facebooku skierowanej do kobiet Fotowoltaika Kobiecym Okiem.

Od 2008 roku związana z tematyką funduszy unijnych. Doradca w zakresie przedsiębiorczości oraz opracowania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej i biznes planów.

Marcin Niemiec

Przedsiębiorca, od 1991 roku prowadzi firmę usługową w branży fotowoltaicznej oraz elektrycznej. Wieloletni wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych, praktyk – instalator systemów fotowoltaicznych. Z zawodu technik elektryk, specjalność elektroenergetyka.

Od 1966 roku ciągle kształcący się w temacie odnawialnych źródeł energii. Ukończył edukację w zakresie:

– Monter, instalator systemów fotowoltaicznych,
– Systemy pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej,
– Pracownik ogólnobudowlany dla kadry kierowniczej,
– Szkolenie dla właścicieli i pracodawców wykonujących zadania montera instalacji sanitarnej i gazowej,
– Mistrz budowlany w zakresie BHP instalacji elektrycznej i gazowej,
– Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracowników używających elektronarzędzi,
– Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
– Ochrona przeciwpożarowa.

Natalia Matlak

Działa na rynku usług prawniczych od 2012 r. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Akademii Krakowskiej im. A. F. Modrzewskiego na kierunku prawo, broniąc pracę magisterską z prawa gospodarczego pt. „ Nieważność uchwał spółki z o.o.”

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz seminarium “Własność intelektualna jako narzędzie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw” w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czerwcu 2017 r. ukończyła kurs w Szkole Prawa zdobywając tytuł Mediatora oraz uprawnienia do prowadzenia mediacji. Od 2018 roku wpisana na listę adwokatów Naczelnej Rady Adwokackiej jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku – Białej wykonuje zawód adwokata.

Od 2018 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką Matlak z siedzibą w Oświęcimiu, należącą do grupy ADDMW Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Bielsku – Białej.

Specjalizuje się w branży odnawialnych źródeł energii, prowadzi szkolenia w zakresie aspektów prawnych dla przedstawicieli handlowych z branży fotowoltaicznej oraz dla firm planujących poszerzyć swoją działalność o sprzedaż fotowoltaiki.

Piotr Faltus

Wieloletni akredytowany wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych dla instalatorów fotowoltaiki oraz przedstawicieli handlowych.

Doradca w zakresie konfiguracji instalacji fotowoltaicznych, projektant instalacji fotowoltaicznych. 

Konsultant wymagań dotyczących podłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid do sieci energetycznej TAURON S.A., Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A.

Współpracował z Laboratorium fotowoltaicznym w Kozach, przy Polskiej Akademii Nauk – Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w Krakowie w zakresie opracowania prototypu miernika energii promieniowania słonecznego opartego o ogniwa fotowoltaiczne.

Od początku kariery zawodowej związany z nośnikami i wytwarzaniem energii.

Od 2010 roku Prezes Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego, specjalista ds. energii odnawialnej, od roku 2011 do nadal nadzór, eksploatacja i konserwacja autonomicznego systemu instalacji fotowoltaicznej zasilania awaryjnego.

Autor programów i materiałów szkoleniowych oraz nadzór nad realizacją merytoryczna szkoleń w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – „Akademia poszanowania energii” – szkolenia dla samorządów, „Śląskie energią słynie” – szkolenia dla elektryków instalatorów fotowoltaiki , „Śląskie! – w stronę Słońca” – szkolenia dla instalatorów OZE. Koordynator projektu „Śląskie energią słynie”.

Autor i realizator wielu szkoleniowych projektów unijnych skierowanych dla pracowników przedsiębiorstw finansowanych z EFS. Trener i doradca w zakresie wdrażania nowych technologii i pozyskiwania środków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie z tytułem mgr inż., a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie. Posiada świadectwo Kwalifikacyjne G-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru, w zakresie obsługi, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w tym zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW i do 1kV oraz Certyfikat instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Dawid Kłosek

Praktyk – instalator i serwisant systemów fotowoltaicznych, a także handlowiec oraz audytor instalacji. Zajmuje się w szczególności projektowaniem i wykonawstwem mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid.

Wykładowca szkoleń praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych dla instalatorów i przedstawicieli handlowych.

Właściciel firmy w branży fotowoltaicznej oraz elektrycznej.

Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne G-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoru, w zakresie obsługi, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w tym zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW i do 1 kV.

Jego pasją są nowości z rynku odnawialnych źródeł energii, nowości technologiczne w zakresie inwerterów, modułów, konfiguracja inwerterów oraz  programowanie i montaż osprzętu urządzeń inteligentnych budynków.

Martyna Cichowicz

Z wykształcenia psycholog biznesu, coach i mentor. Wieloletni praktyk sprzedaży.

14 letnie doświadczenie jako handlowiec i menedżer sprzedaży zdobywała głównie w branżach medycznej i szkoleniowej. Sprzedając produkty medyczne miała kontakt zarówno z sieciami aptek jak i prywatnymi właścicielami. Reprezentując hurtownie farmaceutyczną przez lata pracowała nad relacjami z klientami, negocjując umowy, dobierając najlepsze rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów.

Od ponad 4 lat uczy tego innych, prowadząc szkolenia dla handlowców, managerów oraz otwarte szkolenia rozwojowe. Pracuje zarówno z przedsiębiorstwami jak i osobami indywidualnymi.

Obecnie szkoli liderów oraz handlowców, głównie działów call center, retail oraz door to door, przede wszystkim w branży telekomunikacyjnej edukacyjnej i fotowoltaicznej. Tematyka prowadzonych szkoleń to m. in. sprzedaż, zarządzanie, rozwój osobistych kompetencji miękkich.  Jest specjalistką w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań biznesowych i rozwojowych dla uczestników szkoleń.

Paweł Prencel

Absolwent Politechniki Ślaskiej na kierunku Energetyka, ukończył również liczne szkolenia z zakresu ekonomii, inżynierii finansowej oraz zarządzania projektami. Od początku kariery zawodowej związany z Energetyką, po wielu lata pracy spółkach tj. Elbud, Energopomiar czy Tauron przeszedł na zieloną stronę mocy gdzie zarządza kilkunastoosobowym zespołem i projektami OZE w firmie REVON Energy. Firma specjalizuje się projektowaniu i wykonywaniu farm fotowoltaicznych w całej Polsce.

Piotr Faltus

Akredytowany wykładowca z zakresu systemów fotowoltaicznych

Natalia Matlak

Specjalista ds. prawnych
aspektów OZE

Dawid Kłosek

Specjalista
do spraw fotowoltaiki

Porozmawiajmy o szczegółach szkolenia:

 

Monika Perek:

tel. 533 593 228

e-mail: monika.perek@szkoleniaoze.com.pl

 

Anna Faltus

tel. 500 606 244

e-mail: szkolenia@szkoleniaoze.com.pl