Szczegóły szkolenia

Jako jedyna firma w Polsce realizujemy szkolenia dla przedstawicieli handlowych oraz sprzedawców fotowoltaiki w oparciu o autorski program, który łączy przygotowanie techniczne w zakresie systemów fotowoltaicznych, ofertowania klientów, projektowania instalacji oraz sporządzania ankiet technicznych w miejscu realizacji inwestycji, z aspektami prawnymi dotyczącymi sporządzania umów z klientem, kwestii gwarancyjnych, RODO itd. oraz z modułem dotyczącym skutecznej sprzedaży instalacji w branży fotowoltaicznej. Szkolenie prowadzi 5 trenerów, specjalistów w danej dziedzinie, aby jak najefektywniej wdrożyć handlowców oraz osoby zajmujące się sprzedażą w branżę.

Szkolenia odbywają się w trybie STACJONARNYM.

Oferujemy:

 • 3-dniowe kompleksowe szkolenia dla handlowców – już niebawem

Terminy i ramowy program

Szkolenie w zakresie teorii i praktyki:*

już niebawem

W godzinach: 9:00 -18:00

Miejsce: 32-600 Oświecim, ul. Gospodarcza 24.


 

I dzień moduł teoretyczny

WPROWADZENIE DO FOTOWOLTAIKI

 • Zasoby energii słonecznej, obliczanie uzysków energetycznych z instalacji fotowoltaicznej.
 • Wpływ kąta pochylenia i azymutu modułów na uzyski energetyczne instalacji fotowoltaicznych.
 • Rzeczywiste uzyski energetyczne z instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

OGNIWA I MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

 • Rodzaje ogniw fotowoltaicznych stosowane w typowych instalacjach.
 • Budowa i parametry techniczne modułów.
 • Wpływ zacienienia na wydajność modułów, zastosowanie optymalizatorów i mikroinwerterów.
 • Producenci modułów PV.

INWERTERY STRINGOWE ON-GRID

 • Podział inwerterów, budowa, zastosowania, parametry techniczne.
 • Technologia Solar Edge.
 • Producenci inwerterów on-grid.

PLANOWANIE WIELKOŚCI MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

 • Zasady rozliczania energii elektrycznej dla prosumentów w mikroinstalacjach. Liczenie efektywności ekonomicznej mikroinstalacji fotowoltaicznych.
 • Szybkie metody wyliczania potrzebnej mocy instalacji fotowoltaicznych dla inwestorów prywatnych i podmiotów gospodarczych.
 • Dobór elementów instalacji fotowoltaicznej do lokalnych uwarunkowań. Przykładowe konfiguracje systemów fotowoltaicznych.

ZGŁASZANIE MIKROINSTALACJI DO ZAKŁADÓW ENERGETYCZNYCH

 • Niezbędne informacje do zgłaszania mikro instalacji do zakładów energetycznych.
 • Ankieta techniczna dla wykonawcy instalacji.
 • Kompletacja informacji przez handlowca.
II dzień moduł praktyczny

9:00 – 16:00 – ZASADY PRZEPROWADZANIA AUDYTU I WYKONANIE PROJEKTÓW INSTALACJI

 • Prezentacja wykonania projektu przez trenera w programie Solar Edge Designer/SMA Designer – rozmieszczenie modułów na budynku z dachem płaskim, skośnym i na gruncie z uwzględnieniem doboru poszczególnych komponentów (haki, śruby, profile, korki, klemy, elementy do uziemienia, obliczanie długości kabla, uzbrojenie elektryczne, dobór zabezpieczeń ppoż, ilość złączek MC4).
 • Wykonanie przez uczestników projektów instalacji na wybranych przez siebie budynkach dostępnych w google maps w Solar Edge Designer/SMA Designer. Ćwiczenia z rozmieszczania modułów na budynku z dachem płaskim/skośnym/na gruncie wraz z uwzględnieniem zadanych komponentów.

Przerwa 13:00 – 14:00

 • Weryfikacja profilu zużycia energii przez klienta na podstawie faktur z energetyki, plan wzrostu zużycia energii w kolejnych latach. Weryfikacja miejsc zabudowy modułów z uwzględnieniem zacienienia na dachu np. od komina, okien, itp., sprawdzenie zasięgu wi-fi w miejscu montażu inwertera, ustalenie tras poprowadzenia kabli, ustalenie rodzaju pokrycia dachówki, wymiarów dachówki, rodzaj pokrycia dachu płaskiego, uzgodnienia zabudowy modułów na gruncie. Uzgodnienia z klientem możliwości zabudowy instalacji na bazie inwerterów stringowych lub technologia Solar Edge. Informacja na temat przyłącza energetycznego, miejsca zabudowy licznika. Dokumentacja fotograficzna na miejscu.
 • Prezentacja wykonanych projektów przez uczestników.

16:00 – 18:00 – ZASADY MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Zabudowa modułów na konstrukcjach dachowych dla dachów skośnych z dachówką, blachodachówką, trapezem, na dachu płaskim (balast), konstrukcje na gruncie.

Wybór miejsca zabudowy inwertera oraz skrzynek z zabezpieczeniami instalacji.

Montaż i uruchamianie mikro instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci.

Monitoring systemów fotowoltaicznych, wymogi dostępu do sieci internetowej, sposoby komunikacji inwertera z Internetem.

III dzień moduł prawno-sprzedażowy

8:00-10:00 MODUŁ PRAWNY

 • Omówienie umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej podpisanej z konsumentem oraz z przedsiębiorstwem lub innym podmiotem prawnym. Rola pełnomocnictwa przy podpisywaniu umów
 • Sporządzanie umów z klientem na podstawie przygotowanych ofert
 • RODO oraz umowa powierzenia danych osobowych
 • Rola Rzecznika praw konsumenta
 • Kiedy klient może wypowiedzieć umowę
 • Skutki podpisania umowy u klienta, w siedzibie firmy, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz przez telefon
 • Umowa pomiędzy handlowcem a Zleceniodawcą/Pracodawcą.

10:10-13:00 – MODUŁ SPRZEDAŻOWY

PSYCHOLOGIA SPRZEDAŻY

 • 3 najważniejsze potrzeby klientów w procesie sprzedaży
 • 9 poziomów świadomości klientów w branży fotowoltaiczne
 • Jak kupuje mózg?
 • Rodzaje sprzedaży a jej efektywność

STRATEGIE SPRZEDAŻY W BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ

 • 5 strategii zdobywania klientów w branży fotowoltaicznej (D2D, polecenia, kupione leady, własne kontakty z innej branży)
 • Sposoby pozyskiwania klientów z polecenia

ZARZĄDZANIE LEJKIEM SPRZEDAŻY

 • Prospecting – czyli proces pozyskiwania klientów
 • Budowa lejka sprzedaży – czyli przez jakie etapy przechodzi klient zanim kupi
 • Znajomość swoich liczb – praca na konkretnych wartościach
 • Uszczelnianie lejka sprzedaży
 • Strategie podnoszenia wyników

Przerwa: 13:00-14:00

14:00-18:00 – KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY

 • Znaczenie słów w rozmowie handlowej
 • Style komunikacji – czyli jak się dogadać z różnymi klientami?

ROZMOWA HANDLOWA

 • Wstęp do rozmowy (zimne telefony/kontraktowanie w sprzedaży
 • Diagnoza potrzeb (rodzaje i kategorie pytań
 • Komunikowanie korzyści w odniesieniu do klient
 • Rozbroić obiekcje – czyli jak radzić sobie z obiekcjami i odmową w procesie sprzedaż
 • Obrona ceny – praca z budowaniem wartości produktów i usług
 • Zamykanie sprzedaży – rozpoznanie sygnałów do zamknięcia i wezwanie do działania

* Organizator zastrzega możliwość przesunięcia szkolenia na inny termin w przypadku małej ilości zgłoszeń na szkolenie.

Szkolenie w zakresie teorii i praktyki:

Termin szkolenia: 
już niebawem

Cena:
już niebawem


  Pobierz katalog szkolenia [PDF]


Zamów szkolenie
Rozłóż na raty

Nasze szkolenia prowadzą najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach!

Grono praktyków z wieloletnim
doświadczeniem

Anna Faltus

Właścicielka firmy Szkolenia OZE, która zajmuje się realizacją specjalistycznych szkoleń w zakresie systemów fotowoltaicznych zarówno dla instalatorów jak i przedstawicieli handlowych, a także szkoleń biznesowych w obszarze branży fotowoltaicznej. Autorka kursów dedykowanych branży OZE. 

Współpracuje z szerokim gronem ekspertów z branży fotowoltaicznej oraz elektrycznej, skupia się na rzetelnym i merytorycznym przekazaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Pomysłodawczyni i organizatorka międzynarodowej konferencji połączonej z targami wystawienniczymi ONLINE PV Conference&Expo skierowanej do branży fotowoltaicznej.

Swoją działalność realizuje w ramach marki Szkolenia OZE oraz fanpage’a Portal OZE, a także grupy na Facebooku skierowanej do kobiet Fotowoltaika Kobiecym Okiem.

Od 2008 roku związana z tematyką funduszy unijnych. Doradca w zakresie przedsiębiorczości oraz opracowania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej i biznes planów.

Marcin Niemiec

Przedsiębiorca, od 1991 roku prowadzi firmę usługową w branży fotowoltaicznej oraz elektrycznej. Wieloletni wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych, praktyk – instalator systemów fotowoltaicznych. Z zawodu technik elektryk, specjalność elektroenergetyka.

Od 1966 roku ciągle kształcący się w temacie odnawialnych źródeł energii. Ukończył edukację w zakresie:

– Monter, instalator systemów fotowoltaicznych,
– Systemy pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej,
– Pracownik ogólnobudowlany dla kadry kierowniczej,
– Szkolenie dla właścicieli i pracodawców wykonujących zadania montera instalacji sanitarnej i gazowej,
– Mistrz budowlany w zakresie BHP instalacji elektrycznej i gazowej,
– Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracowników używających elektronarzędzi,
– Bezpieczeństwo i higiena pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
– Ochrona przeciwpożarowa.

Elżbieta Sawczuk

Z wykształcenia psycholog biznesu. Certyfikowany trener, coach i mentor.

Wieloletni praktyk sprzedaży. Ma ponad 16 lat doświadczenia w sprzedaży w branżach ubezpieczeń, finansów i edukacji. Nadal aktywnie sprzedaje, żeby nie wypaść z wprawy.

Od ponad 9 lat szkoli handlowców, managerów i dyrektorów sprzedaży.

Pracuje z branżą fotowoltaiczną, transportową, finansową, windykacyjną, edukacyjną i wieloma innymi. Prowadzi szkolenia, mentoringi i indywidualne procesy podnoszące skuteczność sprzedaży u swoich klientów.

Przeprowadziła już ponad 7500 godzin szkoleń. W jej szkoleniach uczestniczyło przeszło 1200 uczestników.

Wykładowca praktycznych przedmiotów biznesowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i w Opolu.

Autorka w branżowych pismach specjalistycznych takich jak As Sprzedaży, Szef Sprzedaży, Nowa Sprzedaż oraz ebooków dotyczących sprzedaży.
Prelegentka w ogólnopolskich i lokalnych konferencjach i wydarzeniach takich jak: Zgrupowanie Asów Sprzedaży, Trenferencja, Biznes Toastmasters, Młodzi na rynku pracy, Środowe Inspiracje oraz Mama w IT.

Specjalistka w tworzeniu nowatorskich rozwiązań biznesowych i programów szkoleń dopasowanych do potrzeb klienta. Zawód trenera wybrała nieprzypadkowo. Łączy on jej pasję do rozwoju osobistego, z pasją pracy z ludźmi. Jako trener daje okazję do zdobywania doświadczeń. Na szkoleniach i warsztatach pracuje tak, by uczestnicy wyszli z rozwiązaniami, praktycznie do zastosowania od razu.

Natalia Matlak

Działa na rynku usług prawniczych od 2012 r. Ukończyła wyższe studia prawnicze na Akademii Krakowskiej im. A. F. Modrzewskiego na kierunku prawo, broniąc pracę magisterską z prawa gospodarczego pt. „ Nieważność uchwał spółki z o.o.”

Ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz seminarium “Własność intelektualna jako narzędzie zwiększania innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw” w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czerwcu 2017 r. ukończyła kurs w Szkole Prawa zdobywając tytuł Mediatora oraz uprawnienia do prowadzenia mediacji. Od 2018 roku wpisana na listę adwokatów Naczelnej Rady Adwokackiej jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku – Białej wykonuje zawód adwokata.

Od 2018 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką Matlak z siedzibą w Oświęcimiu, należącą do grupy ADDMW Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Bielsku – Białej.

Specjalizuje się w branży odnawialnych źródeł energii, prowadzi szkolenia w zakresie aspektów prawnych dla przedstawicieli handlowych z branży fotowoltaicznej oraz dla firm planujących poszerzyć swoją działalność o sprzedaż fotowoltaiki.

Piotr Faltus

Wieloletni akredytowany wykładowca szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych dla instalatorów fotowoltaiki oraz przedstawicieli handlowych.

Doradca w zakresie konfiguracji instalacji fotowoltaicznych, projektant instalacji fotowoltaicznych. 

Konsultant wymagań dotyczących podłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid do sieci energetycznej TAURON S.A., Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A.

Współpracował z Laboratorium fotowoltaicznym w Kozach, przy Polskiej Akademii Nauk – Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w Krakowie w zakresie opracowania prototypu miernika energii promieniowania słonecznego opartego o ogniwa fotowoltaiczne.

Od początku kariery zawodowej związany z nośnikami i wytwarzaniem energii.

Od 2010 roku Prezes Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego, specjalista ds. energii odnawialnej, od roku 2011 do nadal nadzór, eksploatacja i konserwacja autonomicznego systemu instalacji fotowoltaicznej zasilania awaryjnego.

Autor programów i materiałów szkoleniowych oraz nadzór nad realizacją merytoryczna szkoleń w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii – „Akademia poszanowania energii” – szkolenia dla samorządów, „Śląskie energią słynie” – szkolenia dla elektryków instalatorów fotowoltaiki , „Śląskie! – w stronę Słońca” – szkolenia dla instalatorów OZE. Koordynator projektu „Śląskie energią słynie”.

Autor i realizator wielu szkoleniowych projektów unijnych skierowanych dla pracowników przedsiębiorstw finansowanych z EFS. Trener i doradca w zakresie wdrażania nowych technologii i pozyskiwania środków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie z tytułem mgr inż., a także studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim  w Krakowie. Posiada świadectwo Kwalifikacyjne G-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Dozoru, w zakresie obsługi, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w tym zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW i do 1kV oraz Certyfikat instalatora OZE w zakresie systemów fotowoltaicznych.

Dawid Kłosek

Praktyk – instalator i serwisant systemów fotowoltaicznych, a także handlowiec oraz audytor instalacji. Zajmuje się w szczególności projektowaniem i wykonawstwem mikroinstalacji fotowoltaicznych on-grid.

Wykładowca szkoleń praktycznych z zakresu systemów fotowoltaicznych dla instalatorów i przedstawicieli handlowych.

Właściciel firmy w branży fotowoltaicznej oraz elektrycznej.

Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne G-1 uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji i Dozoru, w zakresie obsługi, remontu, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną w tym zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW i do 1 kV.

Jego pasją są nowości z rynku odnawialnych źródeł energii, nowości technologiczne w zakresie inwerterów, modułów, konfiguracja inwerterów oraz  programowanie i montaż osprzętu urządzeń inteligentnych budynków.

Martyna Cichowicz

Z wykształcenia psycholog biznesu, coach i mentor. Wieloletni praktyk sprzedaży.

14 letnie doświadczenie jako handlowiec i menedżer sprzedaży zdobywała głównie w branżach medycznej i szkoleniowej. Sprzedając produkty medyczne miała kontakt zarówno z sieciami aptek jak i prywatnymi właścicielami. Reprezentując hurtownie farmaceutyczną przez lata pracowała nad relacjami z klientami, negocjując umowy, dobierając najlepsze rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów.

Od ponad 4 lat uczy tego innych, prowadząc szkolenia dla handlowców, managerów oraz otwarte szkolenia rozwojowe. Pracuje zarówno z przedsiębiorstwami jak i osobami indywidualnymi.

Obecnie szkoli liderów oraz handlowców, głównie działów call center, retail oraz door to door, przede wszystkim w branży telekomunikacyjnej edukacyjnej i fotowoltaicznej. Tematyka prowadzonych szkoleń to m. in. sprzedaż, zarządzanie, rozwój osobistych kompetencji miękkich.  Jest specjalistką w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań biznesowych i rozwojowych dla uczestników szkoleń.

Paweł Prencel

Absolwent Politechniki Ślaskiej na kierunku Energetyka, ukończył również liczne szkolenia z zakresu ekonomii, inżynierii finansowej oraz zarządzania projektami. Od początku kariery zawodowej związany z Energetyką, po wielu lata pracy spółkach tj. Elbud, Energopomiar czy Tauron przeszedł na zieloną stronę mocy gdzie zarządza kilkunastoosobowym zespołem i projektami OZE w firmie REVON Energy. Firma specjalizuje się projektowaniu i wykonywaniu farm fotowoltaicznych w całej Polsce.

Anna Faltus

CEO Szkolenia OZE | Portal OZE | Autorka kursów OZE

Marcin Niemiec

Trener, monter instalacji

Paweł Prencel

Trener - ekspert ds. projektów OZE

Piotr Faltus

Akredytowany wykładowca z zakresu systemów fotowoltaicznych

Elżbieta Sawczuk

Certyfikowany trener,
coach i mentor

Natalia Matlak

Specjalista ds. prawnych
aspektów OZE

Martyna Cichowicz

Psycholog biznesu, coach i mentor. Wieloletni praktyk sprzedaży

Dawid Kłosek

Specjalista
do spraw fotowoltaiki

Radosław Pawelski

Trener - ekspert ds. pomp ciepła, autoryzowany serwisant

Bartosz Romaniszyn

Trener - ekspert ds. pomp ciepła, audytor energetyczny

Porozmawiajmy o szczegółach szkolenia:

 

Monika Perek:

tel. 533 593 228

e-mail: monika.perek@szkoleniaoze.com.pl

 

Anna Zaremba

tel. 500 606 244

e-mail: szkolenia@szkoleniaoze.com.pl